Sitemap

 Kommuneplan 2013


       Velkommen


       Om Kommuneplan 2013


       Norddjurs Kommune


       Kommunen og omverdenen


       Agenda 21


       Miljøvurdering


       Klima


       Planen som PDF


       Kommuneplantillæg


             Forslag


             Vedtaget


       Ændringsforslag der ikke er vedtaget


 Byer og landsbyer


       Generelle retningslinjer for byer


       Generelle rammer


       Hovedbyer


       Centerbyer


       Øvrige byer med byzone


       Afgrænsede landsbyer


       Øen Anholt


       Kommuneplanrammer


             Vedtaget


             Aflyst


       Potentielt fremtidigt område til byzone


    

 Land og vand


       Grundvand


       Overfladevand


       Natur


       Jordbrug


       Landskab


       Råstof


       Friluftsliv


       Værdifuldt kulturmiljø


       Byggeri og anlæg i det åbne land


 Service for borgere


       Børn og unge


       Ældre og handicappede borgere


       Kultur og fritid


       Sundhed


       Arbejdsmarked


 Erhverv og infrastruktur


       Erhvervsudvikling


       Detailhandel


       Virksomheder og miljø


       Veje


       Trafiksikkerhed


       Transport


       Kollektiv trafik


       Øvrige tekniske anlæg


       Vindmølleplan


 Find området


 Processen
Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707