Service for borgere


Levevilkårene er i særlig grad betinget af den service, som kommunen udbyder inden for kultur- og fritidstilbud, børnepasning, undervisning, sundhed, handicap- og ældreomsorg og beskæftigelsestilbud. Et helhedsorienteret syn på udvikling og planlægning må nødvendigvis rumme disse temaer.

 

Norddjurs Kommunes dagtilbud dækker over en bred vifte af muligheder, hvor borgerne kan få deres børn passet lokalt.

 

Der er behov for at forbedre uddannelsesniveauet ved til stadighed at have en skolestruktur, der tager hensyn til nærhed og faglighed og ved at kunne tilbyde korte videregående uddannelser. Det er overvejende sandsynligt, at nye læringsformer som e-learning vil vinde indpas i fremtiden.

 

I Norddjurs Kommune bygger bæredygtig kultur og fritid på engagerede borgere, som føler ejerskab og tager ansvar for udviklingen, og dermed bidrager til og er en del af fællesskabet. De mange foreninger er dialogpartner for initiativer.

 

Sundhed er i Norddjurs Kommune defineret som både fysisk og mental sundhed. Sunde borgere er velfungerende borgere. Derfor er sundhed et vigtigt tværgående tema i alle Norddjurs Kommunes servicetilbud og i den fysiske planlægning. Det er vigtigt, at der er fokus på sundhed for børn allerede i sundhedspplejen og dagtilbud.

 

Et af midlerne til at skabe sunde børn og unge er at gøre skolevejene trafiksikre, så flere børn og unge kan cykle i skole, lige som en øget tilgængelighed til naturen og fritidstilbud vil give samme effekt.

 

Status

Kommuneplan 2013 blev vedtaget 10. december 2013.

Kommuneplan 2013 er offentlig bekendtgjort 6. maj 2014 og er gældende fra denne dato.  

 


Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707