Processen


Kommuneplan 2013

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. juni 2013 forslag til Kommuneplan 2013 for Norddjurs Kommune. Forslaget blev vedtaget med en mindretalsudtalelse.

Bemærkninger til forslaget

Forslaget til kommuneplanen er i offentlig høring fra den 2. juli til den 11. september 2013. I den periode er der mulighed for at komme med ændringsforslag, bemærkninger eller indsigelser til forslaget og den tilhørende miljøvurderingsrapport.

 

Bemærkninger kan indsendes enten på mail til norddjurs@norddjurs.dk, pr. brev til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa eller som en kommentar via kommunens hjemmeside www.norddjurs.dk

  

Borgermøder

I høringsperioden holder Norddjurs Kommune to borgermøder om kommuneplanforslaget:

  • Onsdag 21. august 2013 på Stenvad Mosebrugscenter med fokus på by
  • Torsdag 22. august 2013 på Stenvad Mosebrugscenter med fokus på land 

Endelig vedtagelse

Efter høringsperioden tager kommunalbestyrelsen  stilling til, i hvilket omfang indkomne ændringsforslag, bemærkninger og indsigelser skal indarbejdes i den endelige kommuneplan.

 

Fakta om kommuneplanen

Kommuneplanen er Norddjurs Kommunes overordnede plan, som fastlægger rammerne for kommunens udvikling i de næste 12 år. Kommuneplanen udgør et centralt styringsværktøj i kommunens administration af for eksempel plan- og byggelovgivningen.

 

Der er foretaget en miljøvurdering af planen i overensstemmelse med miljøvurderingsloven. Formålet er at afdække mulige miljømæssige konsekvenser af planlægningen, før planen vedtages og føres ud i livet. Miljøvurderingen indgår som en integreret del af kommuneplanen.

  

Flere oplysninger

Flere oplysninger om kommuneplanen kan fås ved henvendelse til Norddjurs Kommune, Udviklingsafdelingen, telefon 89594072, mail kib@norddjurs.dk

Hvad findes hvor?

Du kan finde en kort introduktion til, hvor du finder flere oplysninger om hvilke emner her:

Vejledning

En forklaring til de kategorier, som rammerne er inddelt i, findes her: Kategorier

 

 

Status

Kommuneplan 2013 blev vedtaget 10. december 2013.

Kommuneplan 2013 er offentlig bekendtgjort 6. maj 2014 og er gældende fra denne dato.  

 


Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707