Velkommen


Norddjurs Kommune har mange styrker. Vi har en fantastisk natur med den lange kystlinje og de store skovområder. Vi har gode og meget forskelligartede muligheder for at bo både i byen og på landet. Vi har et blomstrende foreningsliv med mange engagerede borgere.

 

Med denne kommuneplan har vi taget det første skridt til at fastholde og styrke udviklingen i kommunen ved at sikre helhed og sammenhængskraft. Kommuneplanen indeholder kommunalbestyrelsens mål for udvikling og planlægning for de kommende 12 år.

 

Kommuneplan 2013 afløser kommuneplanen fra 2009.

 

Lige som kommuneplanen fra 2009 er også denne kommuneplan i digital form. Det er en målsætning, at planen fortsat skal være let tilgængelig for borgere og brugere i Norddjurs Kommune. Vi håber, det er sådan, det vil opleves, og at planen bruges som opslagsværk og som hjælp ved ønsker om udviklingsprojekter, der kræver fysiske anlæg.

 

God fornøjelse med Kommuneplan 2013.

 

 

Jan Petersen

borgmester

 

Status

Kommuneplan 2013 blev vedtaget 10. december 2013.

Kommuneplan 2013 er offentlig bekendtgjort 6. maj 2014 og er gældende fra denne dato.  

 


Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707