Om Kommuneplan 2013


Kommuneplanen er et vigtigt redskab til at sikre sammenhæng og grundlag for prioritering, når der skal vælges indsatsområder, der har til formål at styrke og udvikle Norddjurs Kommune. Med kommuneplanen bliver der til enhver tid udlagt tilstrækkeligt med arealer til byudvikling for så vidt angår boliger, institutionsformål og erhverv, ligesom den indeholder mål, retningslinjer og rammer for den udvikling, der skal ske inden for de næste 12 år.

 

Retningslinjerne tager afsæt i planlovens krav, og indeholder bestemmelser for de muligheder, der er for at anvende bestemte arealer til bestemte formål, ligesom rammerne indeholder bestemmelser for, hvordan man må bygge inden for lokalplanlagte områder.

 

Kommuneplan 2013 består af fire hovedområder:

  • Byer og landsbyer
  • Land og vand
  • Service for borgerne
  • Erhverv og infrastruktur

Under "Byer og landsbyer" beskrives bymønsteret i Norddjurs Kommune, alle byer og øen Anholt, ligesom man kan finde generelle retningslinjer for byerne samt rammebestemmelser. Området "Land og vand" indeholder planlægning og administration af det åbne land. "Service for borgerne" handler om børn, unge, ældre og beskæftigelse, mens afsnittet om "Erhverv og infrastruktur" fokuserer på erhvervslivets udvikling, trafik, transport og tekniske anlæg.

 

I planen er der links. Der er linket mellem afsnit i planen, så man let kan komme videre til temaer, der er beslægtet med det afsnit, man er i gang med at læse. Der er også links til informationer, som kan give supplerende oplysninger for eksempel i form af andre hjemmesider. Disse er placeret i en grå boks til højre på hjemmesiden. Norddjurs Kommune tager ikke ansvar for, om de eksterne hjemmesider, der linkes til, er opdaterede.

 

Norddjurs Kommune er en kommune som er baseret på dialog, åbenhed og medindflydelse. Offentliggørelsen af udviklingsstrategien har samtidig vært foroffentlighedsfase forud for udarbejdelse af forslag til kommuneplan 2013. De indkomne forslag og kommentarer har indgået i arbejdet kommuneplan 2013.

Udviklingsstrategi

Ifølge planloven skal kommunerne inden udgangen af første halvdel af valgperioden vedtage en strategi for kommunens udvikling. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune vedtog udviklingsstrategien i april måned 2012.

 

Udviklingsstrategien er baseret på tre overskrifter:

  • Tværgående satsninger
  • Borger
  • Erhverv

 

Den regionale udviklingsplan

Norddjurs Kommune er en del af Region Midtjylland. Ligesom kommuneplanen skal tage afsæt i planstrategien, skal den også understøtte den regionale udviklingsplan. Med udviklingsplanen fra 2012 fastlægger Region Midtjylland ni indsatsområder, som kommunerne og regionen er enige om at samarbejde om: Klimatilpasning, energi og miljø, uddannelse, byer og landskab, mobilitet, erhverv og turisme, kultur, sundhed.

 

Status

Kommuneplan 2013 blev vedtaget 10. december 2013.

Kommuneplan 2013 er offentlig bekendtgjort 6. maj 2014 og er gældende fra denne dato.  

 
Læs mere

Regional udviklingsplan

Udviklingsstrategi

 


Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707