Norddjurs Kommune


Norddjurs Kommune har et samlet areal på 743 km2, inklusive Anholt på 22 km2. Der er i alt cirka 38.600 indbyggere. Med 53 indbyggere pr. km2 er befolkningstætheden en af landets laveste. Knap 30% af indbyggerne bor i landdistrikterne.

 

Norddjurs Kommune ligger i udkanten af vækstcentret i og omkring Aarhus, men dog så tæt på, at der er muligheder for at få effekt af og skabe en naturlig sammenhæng med vækstcentret. Det gælder også med hensyn til arbejdsmarkedet. Godt 5.500 indbyggere pendler til arbejdspladser udenfor Norddjurs Kommune, heraf hovedparten til nabokommunerne Syddjurs, Randers og Århus. Godt 3.200 indbyggere pendler ind til arbejdspladser i Norddjurs Kommune.

 

Norddjurs Kommune er et smukt område med nærhed til både skov og vand. Her er 114 km kyststrækning og 20% af kommunen er dækket af skov.

 

Befolkningsprognose

Der forventes en lille stigning i befolkningstallet frem til 2010, hvorefter det falder i de følgende år. Ifølge befolkningsprognosen vil befolkningstallet stige fra 38.581 indbyggere pr. 1. januar 2008 til 38.838 i 2010, hvorefter det falder til 37.862 indbyggere i år 2017.

 

Status

Kommuneplan 2013 blev vedtaget 10. december 2013.

Kommuneplan 2013 er offentlig bekendtgjort 6. maj 2014 og er gældende fra denne dato.  

 
Læs mere

Befolkningsprognose_2013-2022

Oplev Norddjurs

Pendleranalyse 2008

 


Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707