Miljøvurdering


Ved udarbejdelse af programmer og planer, herunder kommuneplaner er det et lovkrav, at der foretages en miljøvurdering, hvis planen eller programmet kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Formålet er at afdække mulige miljømæssige konsekvenser af planlægningen, før planen vedtages og føres ud i livet. Det giver en mulighed for at ændre planlægningen, så negativ miljøpåvirkning undgås, eller tage forbehold som reducerer den negative effekt.

 

I Norddjurs Kommune er målet med at miljøvurdere kommuneplanen ikke blot at opfylde lovgivningens krav til planlægning. Fra starten af miljøvurderingen er det valgt, at miljøvurderingen skal være en proaktiv proces, hvor miljøvurderingen udarbejdes sideløbende med kommuneplanen. Herved gives der mulighed for at tilpasse planlægningen, så miljøproblemer kan undgås.

 

Ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2013 skal der tages hensyn til den udarbejdede miljøvurdering. I den sammenfattende redegørelse vil der blive redegjort for, hvordan miljøvurderingen og eventuelle indsigelser fra andre myndigheder og offentligheden er inddraget i Kommuneplan 2013. Den sammenfattende redegørelse vil blive udarbejdet efter, at udkastet til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring.

 

 

Status

Kommuneplan 2013 blev vedtaget 10. december 2013.

Kommuneplan 2013 er offentlig bekendtgjort 6. maj 2014 og er gældende fra denne dato.  

 
Læs mere

Miljøvurdering

 


Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707