Klima


Klimaet på jordkloden har til alle tider været under konstant forandring, og mennesker, dyr og planter har måttet tilpasse sig. Der er bred enighed blandt eksperter om, at en del af de klimaændringer vi oplever nu er menneskeskabte, og at konsekvenserne af klimaforandringerne rammer voldsomt og bredt. Herhjemme har vi i de sidste par år oplevet adskillige tilfælde med usædvanlige skybrud, der har understreget behovet for klimatilpasning og konkrete indsatser overfor klimaforandringerne.

 

Der er derfor et stort behov for en ansvarlig klimapolitik. I Norddjurs Kommune opdeler vi arbejdet med de klimarelaterede udfordringer i to spor:

  • Reduktion af udledning af drivhusgasser 
  • Klimatilpasning

 

 

 

Status

Kommuneplan 2013 blev vedtaget 10. december 2013.

Kommuneplan 2013 er offentlig bekendtgjort 6. maj 2014 og er gældende fra denne dato.  

 


Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707