Agenda 21


Det globale handlingsprogram for bæredygtig udvikling blev vedtaget på FN's konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992. Grundlaget for FN?s konference var Brundtlands-kommissionens rapport om nødvendigheden af en bæredygtig udvikling, der defineres som en udvikling, der opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers behov i fare.

 

Danmark tilsluttede sig handlingsprogrammet for bæredygtig udvikling sammen med 180 andre lande og har forpligtet sig til, at de lokale myndigheder skal udarbejde en handlingsplan for bæredygtig udvikling for det enkelte lokalområde i tæt dialog med borgerne.

 

Norddjurs Kommunes Agenda 21 strategi er indeholdt i udviklingsstrategien, som er vedtaget i april 2012.

 

I Norddjurs Kommune vil Agenda 21 handlingsplanen blive udarbejdet som en del af klimastrategien og en energihandlingsplan.

 

Status

Kommuneplan 2013 blev vedtaget 10. december 2013.

Kommuneplan 2013 er offentlig bekendtgjort 6. maj 2014 og er gældende fra denne dato.  

 
Læs mere

Udviklingsstrategi

 


Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707