Erhverv og infrastruktur


Norddjurs Kommunes erhvervsliv består af produktionsvirksomheder i forskellig størrelse, liberale erhverv, detailhandel, landbrug og turisme.

 

Kommunen beskæftiger sig med forhold, som har betydning for erhvervsudvikling og -service, erhvervspolitik, arbejdskraftens uddannelse og kompetence, udlægning af erhvervsarealer, virksomhedslokalisering og vilkårene for virksomhedernes udfoldelse i forhold til det omgivende miljø.

 

Detailhandlen kan ikke udfolde sig frit, men er undergivet bestemmelser om butikkernes placering og størrelse, som fastsættes i kommuneplanen på grundlag af en række kriterier.

 

Kommunens aktiviteter omfatter infrastruktur, som er et begreb, der omfatter veje, kollektiv trafik, godstransport, tekniske anlæg og digital infrastruktur.

 

Størstedelen af kommunens veje, med undtagelse af hovedveje og private veje, anlægges og vedligeholdes af kommunen. Et vigtigt aspekt, som er knyttet hertil, er sikkerheden for trafikanterne.

 

Den kollektive trafik er busser, tog og offentligt ejede færger. De kollektive tilbud har betydning for kommunens borgere, erhvervsliv og besøgende som alternativ til kørsel i bil.

 

Planlægning af tekniske anlæg som transport- og kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg, miljøanlæg, affaldsbehandlingsanlæg og andre tekniske driftsanlæg foregår på baggrund af en planlægning, som tager hensyn til naturen, omgivelserne og behovet. 

 

Status

Kommuneplan 2013 blev vedtaget 10. december 2013.

Kommuneplan 2013 er offentlig bekendtgjort 6. maj 2014 og er gældende fra denne dato.  

 
Læs mere

Rammeområder

 


Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707