Byer og landsbyer


Fra Udbyhøj i nordvest til Glatved i sydøst er der cirka 50 km i luftlinje. Spredt ud over hele kommunen ligger de 68 byer, der er beskrevet i kommuneplanen. Med afsæt i geografien og kommunens struktur har kommunalbestyrelsen vedtaget, at der skal være en østlig og en vestlig hovedby.

 

Når der foretages konkret planlægning for boligområder, skal der tages hensyn til muligheden for børnepasning og skolegang, ligesom der skal arbejdes med at forbedre adgangsforholdene i byområder, naturområder med videre og med et særligt fokus på handicappede og ældre borgere.

 

Et vigtigt element i byer og landsbyer er de grønne områder. For at medvirke til, at de udlagte grønne områder kan anvendes til leg og fritid og samtidig være et forskønnelseselement, er der blevet udarbejdet en natur- friluftspolitik.

 

Det er ved kommuneplanlægningen, der tages stilling til, hvordan byen konkret møder det åbne land, og hvordan der skal tages hensyn til interesserne i det åbne land, når der udlægges arealer til byformål.

 

Det er af flere grunde hensigtsmæssigt, at der er klare grænser mellem byerne og det omgivende åbne land. Det er vigtigt både i forhold til byernes funktion, i forhold til landskabet og naturen, men også af hensyn til den jordbrugsdrift, der fortsat skal finde sted.

 

Med det formål, at skabe sammenhængskraft mellem land og by og samtidig styrke udviklingen i landdistrikterne, er der vedtaget en landdistriktspolitik i 2010, som er blevet revideret i 2013.

 

Restrummelighed_til_boligformål

Restrummelighed_til_erhvervsformål

 

Status

Kommuneplan 2013 blev vedtaget 10. december 2013.

Kommuneplan 2013 er offentlig bekendtgjort 6. maj 2014 og er gældende fra denne dato.  

 


Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707